Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Utvecklingsplaner för asbesthantering och sanering

Där asbesthaltiga material finns på en arbetsplats skall en förvaltningsplan och saneringsplan
för asbest utvecklas och bibehållas tills det asbesthaltiga materialet har avlägsnats.
Åtminstone skall förvaltningsplanen omfatta utvecklingen av en plan som innehåller
prioriterade områden och den avsedda metoden för att förhindra att personal exponeras för
asbest. Detta kan innefatta avlägsnande, inneslutning eller inkapsling av materialet. Det bör
också finnas saneringsprocedurer.
Om uttaget av asbesthaltiga material planeras, skall de regler och förordningar för
asbestborttagning och sanering tillämpas.
Där asbesthaltiga material är inneslutna eller inkapslade ska ägaren utarbeta en rullande
asbestunderhåll- och saneringsplan. Asbestunderhållsplanen ska innehålla bestämmelser
om:
• a) hur de informerar personalen om de potentiella riskerna som är förknippade med
förekomsten av asbest på arbetsplatsen.
• b) utbildningsunderhåll för anställda för att säkra arbetsrutiner som kommer följas under
reparationer och underhåll som kräver kontakt med asbesthaltiga material. Utbildningen ska
innehålla korrekt användning och underhåll av erforderlig personlig skyddsutrustning,
användning av isoleringstekniker, användning av rätt utrustning, och saneringsmetoder för
arbetsområden och personligt skydd.
• c) regelbundna inspektioner av material som innehåller asbest, för att leta efter tecken på
skador på material som skulle kunna resultera i ett utsläpp av fibrer. Data för dessa
inspektioner skall skapas och uppdateras regelbundet.
Detta är hur vi kan upprätthålla en asbestsanerad arbetsplats eller område för ett hälsosamt
liv.
Med tanke på hur strikta reglerna är kring asbestsanering är det rent ut av chockerande att vi en gång i tiden inte kände till asbestens fara och till och med använde den som isolering i våra hus. Nu vet vi bättre och ett stort saneringsarbete pågår ständigt.
Blev du intresserad av asbestsanering? Då vill du säkert veta var du kan få mer bra information om det. Du hittar nog allt du behöver veta om asbestsanering om du surfar in på
www.asbestsanering.me och läser.

No related posts.

Comments are closed.