Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Telemarketing för att hitta nya kunder

Telemarketing är en beprövad metod för att hitta nya kunder. Bisfront är ett av marknadens ledande bolag inom kvalificerad telemarketing mot b2b. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö och växer i takt med att allt fler företag upptäcker bolaget och de fördelar som finns med att outsourca sin nykundsbearbetning. I dagsläget består bolaget av fem olika affärsområden som hjälper bolag med telemarketing inom respektive bransch. Nykundsbearbetning och telemarketing kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på vilka man vill kontakta och inom vilket område man befinner sig inom. Bisfront första affärsområde heter Media och där hjälper man företag som reklambyråer, pr-byråer, mediaföretag. Bisfronts andra affärsområde är IT och där hjälper man företag som sysslar med systemutveckling, affärssystem, IT-drift och javautveckling. Det tredje affärsområdet är Finance och där är kunder försäkringsmäklare, finansbolag och investeringsrådgivare. Bisfront HR hjälper bemanningsföretag, rekryteringsföretag och HR-konsulter att utveckla sin affär. Bisfronts sista affärsområde inom telemarketing är Consulting och inom detta område finns kunder som är teknikkonsulter, fastighetskonsulter och miljökonsulter.

Hur lyckas man då med framgångsrik Telemarketing?

Ett första steg för att nå framgång med sin telemarketing är att noga definiera sin målgrupp. Vilka är dom potentiella köpare och vilka är dom företag som vi helst av allt skulle vilja ha som kunder. Utifrån dessa typer av frågor tar man sedan fram en målgrupp som är relevant. Fråga dig själv hur din typiska kund ser ut. Är det uteslutande stora företag, befinner dom sig inom en viss bransch eller har dom ett specifikt behov.

Det andra steget för att nå framgång med sin telemarketing är att skapa ett budskap som är både intressant och relevant för målgruppen. Bisfront har stor erfarenhet från att forma denna typ av kommunikation vilket i många fall är avgörande för hur pass bra man når ut till målgruppen. Att fokusera på nytta, vad man gjort tidigare samt hur man hjälpt andra är viktiga detaljer i detta arbete.

Vill ni öka er nykundsbearbetning och komma i kontakt med fler kunder vi telemarketing? Ta i så fall kontakt med http://www.bisfront.se/mötesbokning.aspx så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med detta. besök www.bisfront.se

No related posts.

Comments are closed.