Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Mer info om kreditkort

Med ett kreditkort menas att dina betalningar belastar ditt skuldkonto skuldkonto. I motsats till betalkort betalar du vanligtvis ränta från den dag då du köpte din vara eller tjänst. Det finns emellertid typer av kort där kontot dels har tillgångar, dels har ett utrymme för en viss kredit. Källa: www.kreditkortfakta.se

No related posts.

Comments are closed.