Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Mät halten av radon i ditt hem innan sanering.

Oavsett om ditt hus är nytt eller gammal, tenderar radon att ansamlas i de lågt placerade
och mindre ventilerade utrymmena, så som källaren där man ofta kan finna höga
koncentrationer. Gasen kan sippra in i huset genom en mängd olika vägar:
• sprickor i grundmur
• sprickor mellan golvplattor
• packat jordgolv
• sömmar i konstruktionen
• luckor runt avloppsrör (t.ex. rörkopplingar), luckor runt servisledning och stolpar
 • krypgrunder, avlopp och sumpar
Det enda sättet att ta reda på om du har problem med radon i ditt hem är att mäta dess
koncentration. Hittar du ingen radon, behöver du givetvis ingen sanering. Marknaden
erbjuder ett antal mätinstrument och tjänster och testerna är säkra, enkla och relativt billiga.
Du kan välja mellan att mäta radonhalten under en kortare eller längre period.
Health Canada rekommenderar en mätning av radon under minst tre (3) månader, helst på
vintern. Testet måste utföras i ett rum under minst fyra (4) timmar per dag och rummet ska
vara ett som ligger i husets lägsta nivå, t.ex. ett sovrum i källarplan eller en gillestuga. Om
det årliga genomsnittet överskrider 200 becquerel per kubikmeter luft (200Bq/m3), bör
sanering vidtas. Naturligtvis behöver du då göra en radonsanering.
Det är dock ingen uppgift som rekommenderas att man gör själv då det kräver en hel del kunskap om hur man verkligen får bort det. Det finns flera företag med stor kompetens som genomför radonsanering. Ibland kan det dock vara väldigt dyrt så det är viktigt att du kollar priser så du inte blir ruinerad. Jämför priser är ett bra tips.
Kanske vill du nu få veta vart man ska gå på nätet för att läsa mer om radonsanering. En sida som handlar om precis detta – och förmodligen skulle intressera dig mycket – är www.radonsanering.nu.

Related posts:

  1. Utvecklingsplaner för asbesthantering och sanering

Comments are closed.