Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

HRM Solutions och de olika tjänster som kan hjälpa ditt företag att växa

HRM Solutions och de olika tjänster som kan hjälpa ditt företag att växa
HRM står för Human Resources Management och är metoder för hur du jobbar gentemot personalen för att optimera företagets välgång.
HRM Solutions är ett företag med specialkompetens inom HR frågor och kan anlitas på olika sätt om du behöver tillgång till större kompetens på området. Detta kan vara viktigt framförallt i tider av stora förändringar i företaget. På företagets hemsida http://hrmsolutions.se kan du läsa mer om deras tjänster – som är:

HR chef – HR interim management
Från HRM Solutions kan ni hyra in en särskild chef som har hand om HR frågorna. Detta under en tidsbegränsad period för att bygga upp verksamheten och få den att börja fungera.
HR project management
Kanske ni redan har en HR chef, men behöver extra kompetens för en tid. Då kan ni hyra in en expert/konsult som finns tillgänglig som en extra resurs kring extra svåra frågor och uppgifter.

HR advisory support
Detta är ett alternativ till mindre företag som inte har behov eller råd till mer omfattande HR-funktion. Då finns en HR konsult tillgänglig via mejl och telefon vid behov.

HR mentorskap
Ett annat alternativ när man vill ha tillgång till HR kompetens i mindre skala är att anlita en mentor som man träffar för ett antal samtal.
HR audit
Detta är en revision av ert företags HR. Er HR plan gås igenom, analyseras och utvärderas i realiteten. Därefter erbjuds ett antal åtgärder som ska förbättra er HR funktion.

Related posts:

  1. Fler tjänster på nätet som hjälper dig finna fastighetsmäklare

Comments are closed.