Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

En del vägar bär till London – och vissa av dem är mycket billiga

En del vägar bär till London – och vissa av dem är mycket billiga
Vid den tiden ”alla vägar bar till Rom” var det få vägar som bar till London. Främst därför att London – under det namnet – ännu inte fanns. Och det samhälle som låg på dess plats – Londinium – var inte särskilt stort. Det var ett samhälle, byggt av Romarna, för deras ledare skulle ha någonstans att dra sig tillbaks och slappna av. Efter att Romarna övergav Britannia föll samhället helt i glömska och tog inte fart igen förrän på 800-talet.

På 1100-talet hade städerna Londinium och Westminster växt ihop till en och bildade nu landets största stad som också blev utnämnd till huvudstad. Staden fortsatte alltjämnt att växa och vid mitten av 1800-talet var London det som Rom var ungefär 1 500 år tidigare: världens största stad. Och bildligt talat var London nu staden dit alla vägar gick – även om det fanns en kanal som man först var tvungen att ta sig över. Detta geografiska aber kan må hända ha varit orsaken till att det brittiska imperiet aldrig försökte överta det bevingade ordspråket.

Vid 1800-talets slut var London världens största supermakt med ett kolonialvälde som inte ens Romarna nådde upp till. De ägde stora delar av Afrika och hela Indien. Sedan gjorde stat efter stat uppror och successivt krympte imperiet. Näst sista kolonin – Hong Kong – lämnades tillbaks vid millenniumskiftet. Sista kolonin – Gibraltar – är det sagt ska fortsätta tillhöra Storbritannien till dess aporna lämnar klippan. (Ingen stans i världen tar man så väl hand om aporna som på Gibraltar).

Om du vill åka någonstans i det nuvarande Engelska imperiet – eller det gamla – kan du gå in på flyginfo.se. Med hjälp av deras sökmotor kan du i en jämförelse av 600 flygbolag hitta billigaste resan dit du vill resa.

Related posts:

  1. Hotel London
  2. Billiga Linser

Comments are closed.