Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Dammsugare och kassering: Två stora saneringsmetoder

Det finns olika metoder för att rengöra mögel eller att mögelsanera platser. Men bland de
tillgängliga metoderna finns användningen av dammsugare och att kassera de drabbade delarna. Dessa  är verkligen mycket effektiva när man gör en mögelsanering.
Metod 1: HEPA Dammsugare
HEPA (High-Efficiency Particle Air) dammsugare rekommenderas för slutlig sanering av
områden som drabbats av mögel. Dammsugningen sker efter det att materialet har omsorgsfullt torkats och kontaminerat material avlägsnats. HEPA dammsugare rekommenderas också för rengöring av damm som kan ha fastnat på ytor utanför saneringsområdet. Försiktighet måste vidtas för att säkerställa att filtret sitter ordentligt i dammsugaren. Därför måsta all luft passera genom filtret. Vid byte av filtret bör saneringsarbetaren bära skyddsutrustning för att undvika exponering för mögel som har fångats in. Filtret och innehållet i HEPA dammsugaren måste kasseras i väl förslutna plastpåsar.
Metod 2: Kassering
Avlägsna skadat material och förslut i plastpåsar.
Byggmaterial och inredning som är förorenade med mögel och inte kan räddas bör läggas i dubbla säckar av 6 mm tjock polyetenfolie. Dessa material kan då oftast slängas som vanligt
byggavfall. Det är viktigt att paketera mögelkontaminerat material i förslutna påsar innan
de avlägsnas från det inkapslade området. Detta för att minimera spridning av mögelsporer i resten av byggnaden. Stora områden som har kraftig mögeltillväxt bör täckas med polyetenfolie och förseglas med tejp innan de tas bort från kontrollområdet.
Använd alltid skyddshandskar och skyddsglasögon vid sanering av mögel!
Kanske vill du nu få veta vart man ska gå på nätet för att läsa mer om mögelsanering. Ett tips
för dig som har blivit intresserad och nyfiken av detta, är att du går in på
www.mögelsanering.biz. Där hittar du många informativa artiklar som kan fungera som både rådgivning och stöd när du ska gå vidare med en eventuell mögelsanering i ditt hem.

 

No related posts.

Comments are closed.