Sajter inom hotell, resor och Flyg

Brasemb – Hotell & Flyg

Antioxidanter och vitaminer

Hur du hjälper kroppen med vitaminer
Att kroppen behöver vitaminer är knappast en nyhet att komma med. Det är något de flesta av oss fått inbankat i oss sen barnsben. Men vad det är mer exakt som vitaminerna är bra för har vi inte lika klart för oss. På senare år har man också börjat prata om antioxidanter – vilket man har ännu mindre koll på vad det är och vad det är bra för. Men kopplingen mellan antioxidanter och vitaminer är stark. Vitamin-A, vitamin-C och vitamin-E räknas som antioxidanter.

Så vad gör antioxidanter?
Antioxidanter neutraliserar de fria radikalerna och skyddar därmed våra kroppar från för tidig nedbrytning. De fria radikalerna är en biprodukt som frigörs i samband med vår ämnesomsättning. I en viss mängd är de bra för våra kroppar, men om de blir för många påskyndas alla de processer som bryter ner kroppen och får den att åldras i förtid. Och vi får allt för tidigt alla de sjukdomar som annars kommer längre upp i åren.
Därför är det viktigt att få i sig vitaminer som hjälper till att motverka åldrandet. Vill du veta mer om antioxidanter och hur du kan hjälpa din kropp på traven: http://www.antioxidanter.biz.

No related posts.

Comments are closed.